Search

Archive for the 'Neuvrščeni' Category

Silogizmi o umetnosti

Posted on 4/15/2010 at 12:28:52 AM

1. Če: umetnost = oplemenitenje človeka => človek je plemenit, če je umeten
Vse dokler ne razmišljamo o  lastnih koristih, ohranjamo plemenitost. Umetnost nima praktičnih ciljev in človek jo ustvarja, ker jo lahko in ne, ker jo mora. Ker pa je egocentrizem absoluten del zahodne civilizacije, je plemenitost le idealizacija dejanskih socioloških odnosov. Kapitalizem se ne [...]

Zdravo svet!

Posted on 3/19/2007 at 6:40:03 PM

Bila sta 2 polža. Oba veleposestnika, vsak s svojo hišo. Sosedova je bla lepša, drugi je bil hitrejši