Search

Silogizmi o umetnosti

Posted on 4/15/2010 at 12:28:52 AM

1. Če: umetnost = oplemenitenje človeka => človek je plemenit, če je umeten

Vse dokler ne razmišljamo o  lastnih koristih, ohranjamo plemenitost. Umetnost nima praktičnih ciljev in človek jo ustvarja, ker jo lahko in ne, ker jo mora. Ker pa je egocentrizem absoluten del zahodne civilizacije, je plemenitost le idealizacija dejanskih socioloških odnosov. Kapitalizem se ne bi razvil, če bi bili ljudje plemeniti. (Pa škoda, da niso.) Ljudje smo sad narave, sad, ki je nastal skozi evolucijo aminokislin v sinapse. Androida/ginoida aminokisline razžrejo, sinapse pa so umetno zgrajene. Je andorid torej plemenit, saj je umeten? Danes ni, ker (še) ni nastal med evolucijo (ta še poteka, morda bo torej med njo nastal in postal plemenit). Vendar, ali torej prehitevamo evolucijo (itaq: GSO) ali pa se z ustvarjanjem umetnega človeka plemenitimo? Evolucija je plod (tudi) naključij (glej hipoteza—>teorija), kjer pa nič ni naključju prepuščeno. Torej je, kar je nastalo, nastalo iz potrebe, ne pa zato, ker je lahko. In ker android (še) ni del evolucije, je torej del umetnosti, ni plemenit. Če ni plemenit in je umeten, nastane v prvem silogizmu protislovje. Je torej umetnost res oplemenitenje človeka?
2. Če: umetnost = oplemenitenje človeka => plemenitost je človekova umetnost
(sledi)

3. Če: umetnost = oplemenitenje človeka => človečnost = plemenitost umetnosti
(sledi)

Posted on Thursday, April 15th, 2010 at 0:28 In Neuvrščeni | Comments RSS

Leave a Reply