Search

Archive for January, 2008

A, B, C, D, E, F, G, H

Posted on 1/23/2008 at 1:53:27 AM

je lansko leto bílo plodovito,
imel sem res se čudovito.
polagu ovinke sem zavite,
naredu tri vozniške sm izpite!
ko blo mi najbl je teško,
mislu na motorno sm kolo.
motor na pomlad sm nabavu,
da neb u čeulih ceu let plavu.
                                                                        
prevozu velki klek in dolomite,
so divje koze ble me site,
drvela z Maxom sva oba,
še brez kategorije A!

Aha! so prej me vidl [...]